Bezoek onze Facebook pagina

Optimal zorg: voor stabiliteit in jouw dagelijks en maatschappelijk leven

In onze ogen heeft elk mens recht op een plek in de maatschappij – hoe bijzonder je ook bent. Wij geloven dat iedereen met extra hulp weer op eigen kracht en zelfredzaamheid kan participeren in de maatschappij.  

Bij Optimal zorg durven wij buiten de traditionele kaders te denken. Onze zorg wordt volledig afgestemd op jouw situatie en voorkeuren. Benieuwd hoe wij dat doen? 

Onze werkwijze

Bij Optimal zorg zien wij zorg als maatwerk. Daarom maak je eerst kennis met je vaste begeleider. We leren je graag kennen en bespreken jouw hulpvraag. Vervolgens stellen we samen een praktisch plan op met mooie begeleidingsdoelen. Heb je extra ondersteuning nodig? Wij koppelen je graag aan één van onze ervaren zorgprofessionals. 

Goed om te weten: we werken volgens de presentie- en cultuursensitieve benadering. Dat betekent dat wij gezamenlijk aan de slag gaan en de zorg volledig aansluit bij jouw hulpvraag.  

Onze doelstelling

Ons uitgangspunt is dat de cliënt weer regie over het eigen leven krijgt en de kracht en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt om zijn/haar leven weer op te pakken. Wij gaan uit van de wensen en behoeften van cliënten, zodat deze weer vertrouwen en overzicht krijgen in het leven. Optimal Zorg, zorgt voor stabiliteit in het dagelijkse en maatschappelijke leven van cliënten.

Onze Missie

Optimal Zorg staat voor iedereen die extra hulp kan gebruiken om de eigen kracht en zelfredzaamheid te vergroten zodat zij weer zelf aan het roer van hun eigen leven staan. Wij bieden perspectief en re-integreren bijzondere mensen in de samenleving.

Wij werken volgens de presentie- en cultuur sensitieve benadering. Dit betekent dat wij naast de zorg behoevende staan. Wij denken en treden buiten de traditionele kaders om te doen wat nodig is. Wij willen dat iedereen zo volledig en zelfstandig mogelijk kan mee-participeren in de maatschappij.

Wij dragen met hoogwaardige ondersteuning bij aan zinnig bestaan van mensen met een beperking. Onze kernwaarden zijn: respect, geborgenheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Kenmerkend voor onze ondersteuning is dat wij, in de wijze waarop we de cliënten ondersteunen en helpen, daadwerkelijk de zorgbehoevende ontmoeten om ons met hem/haar te verbinden. Betekenisvolle verbindingen tussen relaties die worden gecreëerd. Wij doen het niet voor hen, maar samen met hen!

De ambitie en passie is dat onze zorgbehoevenden zo plezierig mogelijk kunnen leven. Dit doen we doormiddel van passende professionele zorg, ondersteuning en dienstverlening. Hiermee willen wij deze bijzondere mensen zo veel mogelijk motiveren in het zelfstandige zodat zij weer de regie krijgen over hun eigen leven. Hierdoor komen deze bijzondere mensen in een positie waar ze volwaardig mee kunnen participeren in de maatschappij.

Onze Visie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen volwaardig meedoet in de maatschappij. Met het oog op de toekomst kijken we samen met cliënten wat er nodig is om dit doel te behalen. We begeleiden de cliënten naar meer zelfredzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij. Onze zorg- en dienstverlening is er daarom op gericht om de woon- en leefomstandigheden volgens de keuze van de cliënt te organiseren.

Zo willen we in de toekomst de cliënten in staat stellen zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen. Uitgangspunt hiervan is dat zij op lang termijn een positieve ontwikkeling doormaken. Iedere cliënt is een volwaardige burger met talent. Op lange termijn willen we een mooie groei doormaken. Niet alleen in de cliënten-case maar voornamelijk een positieve groei en ontwikkeling vanuit onze expertise en de dienstverlening die wij verzorgen.

Onze visie is gericht op de toekomst en in het bewerkstelligen van meer beschermd woon -initiatieven voor de zorgbehoevende. Dit willen we doen door hiervoor de juiste en aangename zorg te leveren.

Kom in contact

Direct aanmelden?

Wil jij gericht aan de slag met jouw hulpvraag? Dan staat Optimal zorg voor je klaar. Zet vandaag nog de eerste stap naar meer stabiliteit in jouw dagelijks en maatschappelijk leven.