Bezoek onze Facebook pagina

Wij zijn Optimal Zorg

Een zorgaanbieder gevestigd in Nijmegen ( Gelderland )

Wij bieden beschermd wonen en ambulante ondersteuning zodat iedereen zijn of haar eigen leven vorm kan geven”

“Iets wat we allemaal willen, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Wij doen wat werkt.”

De zorgverlening gaat gewoon door.

Lees verder hoe Optimalzorg omgaat met het Coronavirus.

Wie zijn wij?

Optimal zorg is een erkend zorgaanbieder gevestigd in Nijmegen. Ons werkterrein is Nijmegen en omstreken. Wij bieden perspectief en het re-integreren van ‘bijzondere mensen’ in de samenleving dit zijn één van de mooie aspecten waar wij als zorgverlener graag een bijdrage aan wil leveren. 

Wij zijn in het bezit van diverse (beschermd)woninginitiatieven in en rondom Nijmegen en Arnhem die voldoen aan alle normen, richtlijnen, protocollen en kwaliteitskaders om jong volwassenen met beperking op een veilige en gezonde manier te kunnen begeleiden en verzorgen. Denk hierbij aan: Domotica, 24-uurs zorg en nabijheid, ambulante begeleiding en CCTV. Een van onze uitgangspunten zijn het bieden van perspectief, kwaliteit van leven en het werken naar mooie begeleidingsdoelen.

Optimalzorg heeft een zeer professioneel team dat bestaat uit diverse zorgprofessionals gespecialiseerd in VG en GGZ problematiek. Onze gediplomeerde medewerkers bestaan voornamelijk uit: woonbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundigheden, gedragswetenschappers. Tevens werken wij op extern vlak met ervaren psychologen en psychiaters.

Wij werken volgens de presentie- en cultuur sensitieve benadering. Dit betekent dat wij naast de zorg behoevende staan We bieden begeleiding en ondersteuning bij ontwikkelingsgericht wonen, jobcoaching, re-intergratie, passende zorg, herindicaties en bemoeizorg. Wij durven een stap verder te gaan door buiten de traditionele kaders te denken om te doen wat nodig is. Wij willen dat iedereen zo volledig en zelfstandig mogelijk kan mee-participeren in de maatschappij.

Wat doet Optimal Zorg?

Wij zijn Optimal zorg, een zorgorganisatie gevestigd in Nijmegen. Wij leveren zorg daar waar het nodig is. Dit doen we 24/7, snel en zonder lange wachtlijsten. Wij bieden o.a. beschermd wonen en ambulante ondersteuning op basis van Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ) en jeugdwet (JW). 

Onze Missie

Wij staan voor iedereen die extra hulp kan gebruiken om de eigen kracht en zelfredzaamheid te vergroten zo dat zij of hij weer zelf aan het roer van hun eigen leven staan. Wij bieden perspectief en het re-integreren van bijzondere mensen in de samenleving dit zijn een aantal mooie aspecten waar wij als zorgverlener graag een bijdrage aan wil leveren. Wij werken volgens de presentie- en cultuur sensitieve benadering. Dit betekent dat wij naast de zorg behoevende staan. Wij denken en treden buiten de traditionele kaders om te doen wat nodig is. Wij willen dat iedereen zo volledig en zelfstandig mogelijk kan mee-participeren in de maatschappij.

Wij dragen met hoogwaardige ondersteuning bij aan zinnig bestaan van mensen met een beperking. Onze kernwaarden zijn: respect, geborgenheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Kenmerkend voor onze ondersteuning is dat wij, in de wijze waarop we de cliënten ondersteunen en helpen, daadwerkelijk de zorgbehoevende ontmoeten om ons met hem/haar te verbinden. Betekenisvolle verbindingen tussen relaties die worden gecreëerd. Wij doen het niet voor hen, maar samen met hen!

De ambitie en passie is dat onze zorgbehoevende zo plezierig mogelijk kunnen leven. Dit doen we doormiddel van passende professionele zorg, ondersteuning en dienstverlening. Hiermee willen wij deze bijzondere mensen zo veel mogelijk motiveren in het zelfstandige zodat zei weer de regie krijgen over hun eigen leven hierdoor komen deze bijzondere mensen in een positie waar ze volwaardig mee kunnen participeren in de maatschappij.

Onze Visie

Wij vinden het belangrijk dat cliënten volwaardig meedoen in de maatschappij met oog op de toekomst kijken we samen met cliënten wat er nodig is om deze doel te behalen. We begeleiden de cliënten naar meer zelfredzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij. Onze zorg- en dienstverlening is er daarom opgericht om de woon- en leefomstandigheden volgens de keuze van de cliënt te organiseren.

Zo willen we in de toekomst de cliënten in staat stellen zoveel mogelijk zelfstandig te laten doen, het uitgangspunt hiervan is dat zei op lang termijn een positieve ontwikkeling doormaken. Iedere cliënt is een volwaardige burger met talent. Op lange termijn willen we een mooie groei doormaken niet alleen in de cliënten-case maar voornamelijk een positieve groei en ontwikkeling vanuit onze expertise en de dienstverlening die wij verzorgen. Onze visie is gericht op de toekomst en in het bewerkstelligen van meer beschermd woon -initiatieven voor de zorgbehoevende dit willen we doen door hiervoor de juiste en aangename zorg te leveren.

Hoe onderscheiden wij ons van anderen?


Door onze laagdrempelige manier van werken waarbij wij altijd een aansluiting vinden bij cliënten onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders. Wij geloven in het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de cliënten. Als basis voor de begeleidingstrajecten hanteren wij daarom de presentiebenadering. Gezamenlijk aan de slag gaan staat hierbij centraal. Er wordt een vertrouwensrelatie aan gegaan met de clíënt vanuit persoonlijke betrokkenheid. De tempo en doelstellingen worden bepaalt door cliënten met daarbij de nodige ondersteuning van Optimal Zorg.

Voor Cliënten

Ben jij op zoek naar een beschermde, veilige en gezellige woonomgeving? Heb je daarnaast ook nog eens behoefte aan dagelijkse begeleiding om structuur te brengen in je dagelijkse leven? Ben je toe aan een zinvolle besteding van de dag? Dan ben je bij Optimal Zorg aan het juiste adres. Ook wanneer je al zelfstandig woont en daarbij behoefte hebt aan persoonlijke begeleiding kun je bij ons terecht!

Cliënten die gebruik willen maken van onze zorg en dienstverlening moeten beschikken over een zorgindicatie(een zogeheten zorgzwaartepakket oftewel ZZP). Hoeveel zorg er jou geboden kan worden, bepaalt het zorgkantoor op basis van CIZ indicatie. Wil je hier meer informatie over? Kijk dan op http://www.ciz.nl.

Onze doelstelling

Ons uitgangspunt is dat de cliënt weer regie over het eigen leven krijgt en de kracht en verantwoordelijkheidsgevoel krijgt om zijn/haar leven weer op te pakken. Wij gaan uit van de wensen en behoeften van cliënten, zodat deze weer vertrouwen en overzicht krijgen in het leven. Optimal Zorg, zorgt voor stabiliteit in het dagelijkse en maatschappelijke leven van cliënten.

ONZE DIENSTEN

Daginvulling

Bij het begeleid wonen hoort een zinvolle dag invulling in vorm van een dagbesteding of werken dit gaat in combinatie met beschermd wonen. Deze dagbesteding wordt op maat afgestemd met de bewoner. De doelstelling hiervan is om ritme en regelmaat op te bouwen en kan dienen als opstap in het groeien naar meer zelfstandigheid.

Als de capaciteiten het toelaten wordt er passend werk gezocht. Dit is om het contact met de samenleving zoveel mogelijk in tact te houden. Mocht dit niet mogelijk zijn wordt er gekozen voor therapeutische activiteiten die alleen maar ook in groepsvorm kunnen worden uitgevoerd in de beschermde omgeving.

Dagbestedingen kunnen intern en extern worden aangeboden. Iedere dagbesteding wordt op maat ingezet. Ontwikkelingen worden in het persoonlijke zorgplan vastgelegd en geëvalueerd binnen de team en met alle formele betrokken. 

Begeleid wonen met dagbesteding

Onze afdeling van Beschermt wonen is een vorm van wonen onder begeleiding. Deze woonvorm is gericht op voornamelijk (jong)volwassenen met de leeftijd vanaf 18 jaar met verschillende achtergronden die niet zelfstandig kunnen wonen en een beschermde en veilige woonplek nodig hebben. Wij bieden maatwerk begeleiding die thuis genoten kan worden of in een beschermt woonvorm, waarbij er tijdelijk op een locatie een van onze zorgverleners verblijft. Onze bewoners waarderen de huiselijke sfeer en de aandacht die we ze daardoor kunnen bieden.

Zorgverleners

Wij beschikken over gediplomeerde en deskundige medewerkers, in een jong team vol werk- en persoonlijke ervaring. De begeleiding heeft als doel om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van de bewoners te verhogen. Onze zorgverleners bieden begeleiding in diverse verschillende primaire leefgebieden zoals huisvesting, financiën, geestelijke – en lichamelijke gezondheid, verzorging, dagbesteding, sociaal netwerk, huiselijke relaties en maatschappelijke participatie. Let op: Al onze bewoners hebben een passende indicatie.

Kom in contact

CONTACTGEGEVENS

Optimalzorg streeft erna om binnen 24 uur uw aanvraag te beantwoorden. Heeft u een brandende vraag bel ons dan via het onderstaande telefoonnummer.

CONTACT INFORMATIE

E-MAIL

BEL ONS

+31242070053 (kantoor uren)
+31619182630 (bereikbaarheidsdienst)

ADRESGEGEVENS

Kerkenbos 1002
6546 BA Nijmegen 

WEBSITE:

SOCIALE MEDIA